Askina® Calgitrol® Ag

3 in 1 verband: foam, alginaat en zilver

Askina® Calgitrol® Ag is een technologisch geavanceerd wondverband waarbij de doeltreffendheid van geïoniseerd zilver gecombineerd wordt met de absorberende eigenschappen van calciumalginaat en polyurethaan schuim


- Het zilver is meteen in staat antibacterieel te werken zonder bevochtigd of geactiveerd te worden

- Het zilver wordt doorlopend afgegeven door het verband: de concentratie zilverionen in de wond behoudt gedurende 7 dagen het niveau van 60 ppm (concentratie van zilver ionen die noodzakelijk is in de wond voor een efficiënte antibacteriële activiteit)