Privacyverklaring

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Voor B. Braun is gegevensbescherming cruciaal en we hechten er dan ook veel belang aan. B. Braun streeft naar een samenwerking gebaseerd op vertrouwen en naar een optimale klantentevredenheid. Uiteraard geldt dit ook voor de manier waarop B. Braun uw persoonsgegevens behandelt. Deze privacyverklaring heeft als doel u te informeren over hoe B. Braun uw persoonsgegevens verwerkt. Gelieve de volgende informatie dus door te nemen. Deze privacyverklaring vormt een aanvulling op de algemene gebruiksvoorwaarden van de B. Braun-websites.

De websiteoperator en verantwoordelijke voor de gegevensbescherming is:

B. Braun Melsungen AG
Carl-Braun-Straße 1
DE-34212 Melsungen
Duitsland

Een aanpassing van deze privacyverklaring kan noodzakelijk blijken bij de verdere ontwikkeling van deze website, door de toepassing van nieuwe wettelijke voorschriften of nieuwe technologieën, of om de dienstverlening verder te verbeteren. Daarom raadt B. Braun u aan om deze privacyverklaring geregeld opnieuw door te nemen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op gegevens, inclusief persoonsgegevens, die B. Braun over u zou kunnen verzamelen. Persoonsgegevens zijn gegevens of een combinatie van individuele datasets die het mogelijk maken om u te identificeren.

B. Braun verzamelt, verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen. B. Braun geeft uw persoonsgegevens in geen geval zonder uw toestemming door aan derden buiten B. Braun Group voor reclame- of marketingdoeleinden.

Als internationaal bedrijf maakt B. Braun gebruik van externe dienstenleveranciers. Voor de verwerking van persoonsgegevens werden passende contractuele afspraken gemaakt en organisatorische maatregelen genomen in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming.

Binnen B. Braun voeren onze verantwoordelijken voor gegevensbescherming een controle uit op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de privacyverklaring.

In overeenstemming met het principe van de beperking van verwerking van gegevens en zuinigheid van gegevens verzamelt B. Braun enkel persoonsgegevens op onze website als dat noodzakelijk is voor het doel dat u wilt bereiken en/of als u ons de gegevens vrijwillig verstrekt.

Wanneer u uw persoonlijke of professionele gegevens achterlaat (bv. e-mail, naam, adres) doet u dit uitdrukkelijk op vrijwillige basis. Door deze gegevens te verstrekken geeft u B. Braun de toestemming om deze te verzamelen, te verwerken of te gebruiken om contact met u op te nemen, contracten te verwerken, uw legitieme zakelijke belangen te beschermen of voor een andere door u aangegeven reden. De gegevens zullen niet voor andere doeleinden verzameld, verwerkt of gebruikt worden. U kunt op elk moment uw toestemming weer intrekken.

B. Braun gebruikt de verzamelde gegevens om u de gevraagde producten en diensten te leveren, u te informeren over de producten en diensten van het bedrijf en om de websites en diensten (bv. nieuwsbrieven) verder te ontwikkelen.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt om:

 • U stalen, aanbiedingen, producten en informatie op te sturen;
 • Nieuwe producten en diensten te ontwikkelen;
 • U op uw vraag in te schrijven voor wedstrijden, programma’s of aanbiedingen;
 • U andere diensten uit het aanbod te leveren;
 • Uw betalingen van aankopen of andere diensten te verwerken;
 • Eventuele frauduleuze transacties te identificeren of te voorkomen;
 • U, voor zover wettelijk toegestaan, gebruikerspecifieke aanbiedingen en informatie te bezorgen over de producten en diensten van B. Braun;
 • U advertenties te bieden die zijn afgestemd op uw persoonlijke interesses;
 • Het gebruik van producten, diensten en websites te analyseren;
 • Enquêtes uit te voeren op de B. Braun websites;
 • Na te gaan hoe u de B. Braun website hebt leren kennen;
 • Na te gaan of de B. Braun reclame doeltreffend is;
 • De algemene bedrijfsvoorwaarden toe te passen en andere administratieve bedrijfshandelingen uit te voeren.

Met betrekking tot B. Braun hebt u onder meer het recht om:

 • Te weten dat de site gegevens over u opslaat;
 • Foutief opgeslagen gegevens te laten corrigeren;
 • Gegevens die niet langer nodig zijn, te laten verwijderen, op voorwaarde dat deze niet onderworpen zijn aan een retentiebeleid;
 • Op elk moment uw toestemming weer in te trekken om uw persoonsgegevens te verwerken en gebruiken, voor zover dit niet indruist tegen een wettelijke bepaling en deze niet rechtstreeks vereist zijn om een bestaande contractuele verbintenis na te komen.

Op uw vraag zal B. Braun u schriftelijk en in overeenstemming met de geldende wetgeving meedelen of het persoonsgegevens over u heeft opgeslagen en, zo ja, welke. B. Braun heeft de details die voortvloeien uit lokale en Europese databeschermingsrichtlijnen samengevat in de publieke procedures.

Als regel geldt dat kinderen en personen jonger dan achttien jaar B. Braun geen persoonsgegevens mogen verstrekken zonder toestemming van (een) ouder(s) of voogd(en). B. Braun vraagt geen persoonsgegevens aan kinderen en bevestigt tevens dat het deze gegevens niet verzamelt om deze op eender welke wijze vrij te geven aan derden.

Het internet is een open, wereldwijd platform. Door de manier waarop het internet functioneert en de risico's die daarmee verbonden zijn, gebeurt elke gegevensuitwisseling op eigen risico. Andere beleidsregels zijn enkel van toepassing wanneer B. Braun u een versleutelde transmissiemogelijkheid aanbiedt.

B. Braun heeft voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens maximaal te beveiligen. Persoonsgegevens die u hebt ingevoerd op de HTML-pagina's (contactformulieren) worden versleuteld doorgestuurd (SSL - Secure Socket Layer) via het publieke gegevensnetwerk, en opgeslagen en verwerkt.

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, worden uw naam en e-mailadres bij B. Braun opgeslagen. Als u de nieuwsbrief per post wilt ontvangen, dan heeft B. Braun ook uw adres nodig. Uw gegevens worden enkel gebruikt om u op uw vraag de nieuwsbrief toe te sturen. Ze worden door B. Braun niet gebruikt voor enig ander doel en ook niet doorgegeven aan derden. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, stuurt B. Braun u steeds een e-mail met bevestigingslink. Zo is het absoluut zeker dat u de nieuwsbrief in kwestie wenst te ontvangen (dubbele opt-inprocedure).

U kunt op elk ogenblik uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens intrekken en aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Om dit te doen klikt u op de hiertoe voorziene link in de e-mail of meldt u zich af voor de nieuwsbrief via onze website.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle gegevens die B. Braun verzamelt en verwerkt. Sommige links op de website van B. Braun verwijzen u door naar websites van derden. De inhoud van die websites valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken eigenaars. Externe links worden als dusdanig aangegeven met een pijl die naar boven wijst. B. Braun is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites. U wordt aangeraden om, indien u de websites van B. Braun verlaat, het beleid inzake gegevensbescherming van de gelinkte websites door te nemen.

Onze website gebruikt zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op jouw computer worden opgeslagen en door je browser worden bewaard. Ze veroorzaken geen schade aan je computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Sommige cookies (zogenaamde "functionele cookies", bijv. voor taalinstellingen en bestelprocessen) zijn absoluut noodzakelijk om essentiële functies van de website te waarborgen. Zonder deze cookies kun je kun je de website niet optimaal gebruiken.

Er zijn twee verschillende soorten cookies:

 • Tijdelijke cookies: de meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "tijdelijke cookies", met name "sessiecookies". Deze cookies worden na afloop van je bezoek automatisch gewist. Ze stellen ons in staat jouw browser te herkennen wanneer je binnen dezelfde sessie terugkeert naar onze website.
 • Permanente cookies: andere cookies, zogenaamde "permanente cookies", worden pas na een vooraf bepaalde periode (die varieert afhankelijk van het type cookie) automatisch van je apparaat verwijderd.

 

Je kunt de browser zo instellen dat je wordt geïnformeerd over: 

 • Het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaat.
 • De acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen uitsluit of cookies in het algemeen uitsluit.
 • De automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeert.

 

Als je het gebruik van cookies weigert (een mogelijke instelling in je browser), is het gebruik van onze website (onder bepaalde omstandigheden beperkt) nog steeds mogelijk. Meer informatie over de tools van derden die wij gebruiken en gedetailleerde cookie-informatie daarover vind je in onze "Cookie-instellingen" in de footer van deze website. Je kunt deze zien als je naar beneden scrolt tot het einde van de pagina. Via de cookie-instellingen kun je ook jouw persoonlijke instellingen met betrekking tot het opslaan van cookies wijzigen.

Adobe Analytics wordt gebruikt op deze website. Het is een web-based uitrusting van Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe") voor het meten van het gebruik van een website. Adobe Analytics maakt gebruik van cookies. Als de informatie over het gebruik van de website die wordt gegenereerd door de cookie wordt verzonden naar een Adobe-server, zorgen de standaardinstellingen ervoor dat het IP-adres wordt geanonimiseerd vóór de geolocalisatie, en wordt vervangen door een generieke IP-adres voor het wordt opgeslagen. Adobe maakt gebruik van deze informatie voor de rekening van de beheerder van deze website om het gebruik van deze website door de gebruiker door te lichten, verslagen op te stellen over de website-activiteit en voor het uitvoeren van aanvullende diensten in verband met het gebruik van de website. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Adobe Analytics is niet gecombineerd met andere gegevens van Adobe. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw navigatie-instellingen te configureren. Echter vestigen wij uw aandacht op het feit dat u, in dit geval, mogelijks niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruik maken. U kunt bovendien voorkomen dat de door cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking ervan, naar Adobe worden verstuurd door uw privacyparameters bij te stellen op de Adobe website. We hebben een contract gesloten met Adobe waarbij de verwerking van de gegevens en het gebruik van Adobe Analytics worden voltooid conform de aanbevelingen van de gegevensbeschermingsautoriteiten.

Voor zijn internetaanwezigheid gebruikt B. Braun soms inhoud door derden (plug-ins). Dit kan gebeuren in de vorm van YouTube-video's, RSS-feeds of afbeeldingen van andere pagina's, of sociale mediaknoppen, zoals de knop 'Delen' van Facebook.

Wanneer u zich op een B. Braun pagina bevindt die inhoud van derden bevat, wordt er mogelijk verbinding gemaakt met het sociale netwerk in kwestie. Op die manier kan de knop weergegeven worden in uw browser en geïntegreerd worden in de website. Dat betekent dat de betrokken provider kan zien dat u de B. Braun website hebt bezocht, zelfs als u geen lid bent van het sociale netwerk of als u niet aangemeld bent. Bovendien verzamelt het sociale netwerk automatisch deze informatie, ongeacht of u al dan niet interageert met de geïntegreerde inhoud. De volgende informatie kan worden doorgegeven: IP-adres, browserinformatie en besturingssysteem, schermresolutie, geïnstalleerde browserplug-ins (bv. Adobe Flash Player), herkomst bezoeker (als u op een link hebt geklikt) en URL van de huidige pagina.

Als u de B. Braun website gebruikt terwijl u aangemeld bent bij het sociale netwerk, dan kan de informatie met betrekking tot uw websitebezoek gekoppeld worden aan uw gebruikersgegevens en opgeslagen worden. Als u lid bent van een sociaal netwerk en deze gegevensuitwisseling wenst te voorkomen, dan moet u zich eerst afmelden bij het sociale netwerk vóór u de B. Braun website bezoekt.

Wanneer u een van de plug-ins gebruikt (bijvoorbeeld de knop 'Opmerking plaatsen' of 'Delen'), dan kan de betrokken provider het websitebezoek rechtstreeks koppelen aan uw profiel. Deze gegevens worden rechtstreeks doorgegeven aan het sociale netwerk en daar opgeslagen. Bovendien wordt deze informatie gepubliceerd op het sociale netwerk in kwestie en is deze zichtbaar voor uw contacten.

B. Braun heeft geen enkele invloed op de hoeveelheid gegevens die de sociale netwerken verzamelen. U vindt meer informatie over de aard en het doel van de gegevensverzameling, de verdere gegevensverwerking, uw rechten in dit verband en de instellingen om uw privacy te beschermen, in het databeschermingsbeleid van de betrokken sociale netwerken.

U kunt sociale media plug-ins ook blokkeren met add-ons in uw browser om te voorkomen dat gegevens worden doorgegeven.

Indien u ons extranet gebruikt, moet u bepaalde persoonsgegevens invoeren die wij verwerken en opslaan om de diensten die wij aanbieden op uw behoeften af te stemmen. U kunt uw gegevens op elk moment beheren in de rubriek 'Mijn profiel'. Als u uw profiel wenst te verwijderen, moet u ons via mybbraun@bbraun.com informeren, aangezien u door uw gegevens te verwijderen niet langer toegang zult hebben tot het extranet.

25.1 Interactie met experts

U kunt via het extranet communiceren en netwerken met medewerkers van B. Braun. U zult nieuwe informatie in het kader van uw zakelijke netwerk met medewerkers van B. Braun ontvangen via e-mailberichten naar het adres dat u hebt opgegeven.
 

25.2 Logbestanden

Gelieve te noteren dat naast de gegevens die u invoert ook het IP-adres van waaruit u ons extranet bezoekt wordt opgeslagen. Dit IP-adres kan worden gebruikt als bewijsmateriaal of om aanspraken te staven. De gegevens van het IP-adres worden niet verder verwerkt; de registratie gebeurt uitsluitend preventief. Tijdens de verwerking wordt bovendien verzekerd dat er geen conclusies kunnen worden getrokken met betrekking tot een specifieke gebruiker van het extranet.
 

25.3 Toegang tot informatie en e-mailnotificaties

Na de geslaagde identificatie en registratie zult u toegang krijgen tot My B. Braun en diverse informatie, documenten en toepassingen. 

U zult op My B. Braun gratis e-mailberichten aangeboden krijgen. Met dat doel moet u een e-mailadres opgeven dat uitsluitend door u wordt gebruikt, of een e-mailadres dat aan u persoonlijk toegewezen is om alleen door u voor de ontvangst van deze e-mails te worden gebruikt. U mag geen andere e-mailadressen opgeven en zeker geen adressen van derden. Door dit e-mailadres op te geven, verklaart u dat u de verwerking van deze gegevens aanvaardt.  Het is ook mogelijk om deze e-maildiensten te deactiveren. In geval van technische of andere problemen is technische ondersteuning bij de deactivering beschikbaar voor de gebruikers op het adres mybbraun@bbraun.com.
 

25.4 Wissen van uw gegevens

Wij verwerken uw gegevens slechts zolang als nodig of toegelaten volgens de wettelijke bepalingen en/of in het kader van onze zakelijke relatie. Daarna wordt al uw persoonlijke informatie verwijderd, op voorwaarde dat er geen wettelijk bewaartermijnen bestaan die de verwijdering verbieden.

U kunt deze privacyverklaring op iedere B. Braun website bekijken en afdrukken door op de link 'Privacyverklaring' te klikken.

Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijken voor gegevensbescherming. Zij helpen u ook verder met uw vragen, verzoeken of klachten:

B. Braun Medical N.V. /S.A.
t.a.v. Valerie Vandeput
Compliance & Data Protection Officer
Lambroekstraat 5b
BE - 1831 Diegem
compliance.bnl@bbraun.com

Op uw verzoek zal B. Braun u, in overeenstemming met de geldende wetgeving, schriftelijk meedelen of het persoonsgegevens over u heeft opgeslagen en, zo ja, welke.

Geldig vanaf: 19/03/2018