Pijntherapie  Adequate pijnbeheersing

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Pijntherapie: bijdragen aan vooruitgang

Om pijn effectief te beheersen (en tegelijkertijd de opioïdenconsumptie inclusief bijwerkingen te verminderen), zijn multimodale pijnbeheersstrategieën een belangrijk onderdeel geworden tijdens het peri-operatieve zorgproces. Combinaties van regionale en lokale methodes vervangen algemene anesthesie en analgesie.

Lokale en regionale methodes voor pijntherapie

  • neuraxiale anesthesie (spinaal/epiduraal)
  • regionale zenuwblokkades
  • directe wondinfiltraties 

Adequate pijnbeheersing is samen met anesthesie cruciaal voor medische, chirurgische procedures en tijdens de postoperatieve fase.