Hemodialyse toegang Aanprikken van AV-fistel en graft  

Hemodialyse toegang

Succesvolle hemodialyse behandeling staat of valt bij een goed functionerende vaattoegang. De ideale vaattoegang is eenvoudig en frequent aanprikbaar en toegankelijk, levert een hoge bloedtoevoer naar de kunstnier en minimaliseert het risico op infectie en trombose. Het Diacan® porfolio heeft een grote variatie aanpriknaalden voor shunts (AV-fistel of graft), zowel voor de ladder techniek als de button hole techniek. Haemocat® Signo is het centraal veneuze katheter portfolio voor hemodialyse.