B. Braun Pharmaceuticals

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Specifieke geneesmiddelen met een specifieke toepassing

Wij produceren en leveren een groot aantal verschillende geneesmiddelen die worden gebruikt binnen zorginstellingen op het gebied van infuustechnologie, pijn en anesthesie. Dit zijn belangrijke onderdelen van medische behandelingen.

De geneesmiddelen worden conform volgens de huidige richtlijnen geproduceerd en geleverd. In overleg met zorgprofessionals worden er nieuwe geneesmiddelen geïntroduceerd die voldoen aan de verwachtingen van de eindgebruiker. We blijven investeren in de beschikbaarheid van specifieke geneesmiddelen die nodig zijn om optimale patiëntenzorg mogelijk te maken.

B. Braun Pharmaceuticals