INFUUSTHERAPIE
SAMEN NORMEN STELLEN

Infuustherapie omvat de behandeling van een patiënt met intraveneus toegediende infuusoplossingen om verbetering of herstel van de patiënt mogelijk te maken. Het definitieve type therapie wordt bepaald aan de hand van de onderliggende ziekte. Afhankelijk hiervan bevat de oplossing een geschikt werkzaam farmaceutisch ingrediënt.

Vloeistoftherapie is bijvoorbeeld gericht op het toedienen van grotere volumes water en geschikte elektrolyten ter behandeling van volumetekort, zoals een ernstige bloeding, dehydratie of shock. Een ander voorbeeld is anti-infectietherapie met infuusoplossingen die antibiotica en antischimmelmiddelen bevatten voor de behandeling van een patiënt met een bacteriële- of schimmelinfectie.