Infectiepreventie Stop de verspreiding

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

Stop de verspreiding van levensbedreigende infecties

Multi Drug Resistente Organismen (MDRO) zijn een groeiend volksgezondheidsprobleem. Preventieve maatregelen om de infectie of kruisoverdracht van de infectie te stoppen worden steeds belangrijker.

Medische beschermingsproducten zijn essentieel, niet alleen om zorgverleners te beschermen tegen pathogenen, maar ook om patiënten te beschermen tegen mogelijke contaminatie.

Pathogenen worden op drie manieren overgedragen:

  • Door contact (direct en indirect)
  • Via respiratoire druppels
  • Via druppelkernen in de lucht

Overdracht door contact is de meest voorkomende vorm. Direct contact vindt plaats wanneer micro-organismen rechtstreeks van de ene persoon naar de andere overgaan. Het gebruik van beschermingsproducten creëert een barrière die contact- en druppelblootstelling elimineert of vermindert. Zo wordt de overdracht van micro-organismen tussen patiënten en zorgprofessionals voorkomen!