Dilateren Man

Test gratis een van onze sondes!

Vraag een gratis proefpakket aan.

Klik hier voor een gratis proefpakket

Zelfdilatatie

Zelfdilatatie

Wanneer je last hebt van een vernauwing in de plasbuis (bijvoorbeeld door littekenweefsel) kan een arts adviseren de plasbuis op te rekken met een sonde. Zelfdilatatie is dezelfde handeling als zelfsondage. Er kan steeds een dikkere sonde gebruikt worden, omdat zelfdilatatie als doel heeft de diameter van de plasbuis op te rekken en te vergroten. Hoe vaak je de sonde moet inbrengen bepaalt de behandelend arts. Meestal is dat 1 à 2 keer per week.

Als de vernauwing zich vlak na de plasopening bevindt, dan kan dilatatie ook plaatsvinden met een kortere vrouwensonde. Zelfdilatatie kan tijdelijk of blijvend toegepast worden. Het is een regelmatig terugkerende handeling die de nodige oefening vereist. Deze handeling is door bijna iedereen aan te leren, de continentie verpleegkundige helpt je hierbij. 

Stappenplan zelfdilateren

Zelfdilatatie met Actreen® Hi-Lite Cath

Was zorgvuldig je handen. Scheur de verpakking open bij markering. Er zijn drie opties om de sonde te gebruiken:

2a. No-touch harmonica methode
2b. No-touch schuifmethode
2c. Sonde helemaal uit de verpakking halen

No-touch harmonica methode
Optie 1: Pak de verpakking vast bij markering [A] en scheur de verpakking open.

Optie 2: Houd de sonde met één hand vast en steek je duim van de andere hand in de opening bij markering [A] en trek de verpakking open.

Vervolgens schuif je de verpakking naar beneden als een harmonica zonder de sonde aan te raken. Gebruik de verpakking als geleider om te sturen bij het inbrengen (no-touch).

No-touch schuifmethode
Scheur de verpakking open bij markering [B] en [1]. Je kan de verpakking nu verplaatsen. Gebruik de verpakking als geleider om te sturen bij het inbrengen (no-touch).

Sonde helemaal uit de verpakking halen
Scheur de verpakking open bij markering [1] en haal de sonde helemaal uit de verpakking. Pak vast bij de connector.

Inbrengen van de sonde

  • Houd met één hand je penis omhoog om de kromming van de urinebuis te verminderen.
  • Breng met je andere hand voorzichtig de sonde in de plasbuis tot voorbij de vernauwing. Ervaar je weerstand bij het inbrengen? Breng dan je penis iets naar beneden. 
  • Houd je penis omhoog tijdens het verwijderen.
  • Gooi de sonde weg bij het plastic afval, deze is recyclebaar.
  • Was zorgvuldig je handen.

Klik hier om de gebruiksaanwijzing te downloaden

Overige SondeWiki onderwerpen

Gratis sondes testen

Test gratis een van onze sondes!

Vraag een gratis proefpakket aan.

Klik hier voor een gratis proefpakket