Duurzaamheid bij B. Braun

Onze inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaamheid is een belangrijke leidraad bij de bedrijfsactiviteiten van B. Braun. Behalve economische verantwoordelijkheid, waarbij wij ons richten op groei op de lange termijn, betekent dit voor B. Braun ook ecologische en sociale verantwoordelijkheid, die het in verschillende projecten toont.

B. Braun vindt het belangrijk om duurzame waarden te creëren voor haar medewerkers, de maatschappij en het milieu. Als ‘goede burger’ en wereldwijd actief familiebedrijf ondersteunt B. Braun regio’s, bevordert het de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en creëert het vooruitzichten voor zowel de huidige als de toekomstige generaties.